Showing 1–32 of 51 results

Lan Hồ Điệp là nữ hoàng của các loài hoa, chậu lan hồ điệp đẹp, sang trọng phù hợp làm quà tặng rất ý nghĩa cho khách hàng, đối tác, cũng như người thân. Có thể tặng Lan Hồ Điệp trong các dịp sinh nhật, khai trương, chúc mừng. Ngoài ra Lan Hồ Điệp có thể sử dụng để bàn, trưng văn phòng, hoặc trong dịp lễ Tết.

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD053

90,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD051

15,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD050

12,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD049

10,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD048

8,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD047

8,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD046

7,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD045

7,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD044

6,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD043

6,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD042

6,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD041

6,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD040

5,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD039

5,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD038

4,900,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD037

4,800,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD036

4,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD035

4,300,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD034

4,050,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD033

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD032

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD031

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD030

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD029

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD028

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD027

2,250,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD026

2,200,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD025

2,200,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD024

2,200,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD023

2,100,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD022

2,100,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD021

2,100,000