Showing 1–32 of 72 results

Lan Hồ Điệp là nữ hoàng của các loài hoa, chậu lan hồ điệp đẹp, sang trọng phù hợp làm quà tặng rất ý nghĩa cho khách hàng, đối tác, cũng như người thân. Có thể tặng Lan Hồ Điệp trong các dịp sinh nhật, khai trương, chúc mừng. Ngoài ra Lan Hồ Điệp có thể sử dụng để bàn, trưng văn phòng, hoặc trong dịp lễ Tết.

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD073

5,300,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD072

4,200,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD071

3,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD070

3,150,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD069

2,800,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD068

2,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD067

2,100,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD066

1,750,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD065

1,750,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD064

1,750,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD063

1,050,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD062

1,050,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD061

450,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD060

7,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD059

10,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD058

13,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD057

450,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD056

3,900,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD056

5,300,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD055

10,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD054

3,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD053

90,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD051

15,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD050

12,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD049

10,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD048

8,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD047

8,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD046

7,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD045

7,000,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD044

6,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD043

6,500,000

Hoa Lan Hồ Điệp

Hồ Điệp_HD042

6,000,000